zapojiť sa môžeš aj ty

Ako môžem pomôcť

Pripravili sme zoznam aj trochu iných projektov. Projektov, vďaka ktorým môže pomôcť naozaj každý. 

EQUITA HĽADÁ DOBROVOĽNÍKOV

Čo je EQUITA? Sme dobrovoľníci - zdravotníci, i nezdravotníci, ktorým záleží na tom, aby bola naša spoločnosť rovnejšia, zdravšia a spokojnejšia. Stratu domova a život v existenciálnej neistote a vylúčení...

Smesvami.sk – Živnosť nepočká

Pomôcť môžeš aj živnostníkom, ktorí v tomto období prichádzajú o svoje pravidelné zárobky. Smesvami.sk vytvorilo portál, kde nájdeš zoznam služieb. Objednávkou od živnsotníkov im možno aj ty pomôžeš prekonať túto...

Bratislava – hlavné mesto SR

Chceli by ste pomôcť šitím rúšok alebo iným spôsobom ako napr. rozvozom rúšok do jednotlivých organizácií v BA? Stačí napísať e-mail na ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

Slovenský Červený kríž

Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní pomôcť s jednoduchými úkonmi. (viac…)

#KtoPomozeSlovensku

Pomáha slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Zapojiť sa môže každý,...

hackvirus.sk

Virtuálny hackaton, ktorý má za cieľ zozbierať podnety od občanov a ich nápady na zlepšenie aktuálnej krízovej situácie pomocou technológií. (viac…)