FILIP LIKAVČAN || INŠTRUKCIE V KARANTÉNE

„Pripravili sme plagát pre domácnosti a bytové domy. Plagát obsahuje všeobecné inštrukcie pre domácnosti a aj prísnejšie inštrukcie pre domácnosti v karanténe, aby sme sa tak spoločne chránili. Pre Facebook sme pripravili obrázky na jednoduché zdieľanie. Prosím, vešajte si to po domoch a zdieľajte na FB, aby si to mohli vešať aj iní. Obsah pripravili ľudia združení okolo https://slovensko.help a Bystriny. Grafické spracovanie urobili Maroš Ľuba a Dávid Soboň (ilustrácie) z Echt Creative Community. Jazykovú korektúru urobyľa Nataša Holinová. Všetci pracovali ako dobrovoľníci, za čo im veľmi pekne ďakujem.“

podklady a inštrukcie
zdroj