NADÁCIA ORANGE || FOND POMOCI

„Fond pomoci Nadácie Orange otvárame s cieľom podporiť organizácie a zariadenia prispievajúce primárne k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Otvorenou grantovou výzvou chceme prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a tým ohrozením ich ďalšieho fungovania a zabezpečenia poskytovania služieb ich klientom.

Na tento účel vyčleňujeme 100 000 eur. Vývoj situácie však budeme aktívne sledovať a v prípade urgentnej potreby finančné prostriedky navyšovať.“

viac informácií