ORDERLORD

Takáto správa nám prišla: „Aj my v OrderLord si uvedomujeme závažnosť opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19, ktoré môžu byť pre jednotlivé gastro prevádzky ohrozujúce pre budúce fungovanie.

Mnohé z prevádzok musia preto prejsť z bežného chodu k rozvozu jedál, vďaka ktorému budú schopné fungovať naďalej, hoci v obmedzenom režime.

Rozhodli sme sa preto poskytnúť náš systém na manažment rozvozu objednávok zdarma tým pobočkám, ktoré sú nateraz nútené zmeniť spôsob doterajšieho fungovania a veríme, že im OrderLord môže uľahčiť spôsob prijímania a rozvozu objednávok.

K už existujúcemu riešeniu vieme pripojiť objednávkový systém, ktorý je možné využívať bezplatne (s výnimkou poplatkov za platbu kartou) a dá sa jednoducho vložiť do Vašej existujúcej stránky.

V prípade záujmu nás kontaktujte na emailovej adrese – pomozeme@orderlord.com, kde pomôžeme so zapojením systému a jeho následným používaním ?

robíš v gastre?