PANI ZLATÁ || 100% UDRŽATEĽNÝ NÁPAD

Projekt Pani Zlatá prináša dizajn z bežného, aj menej bežného odpadu, ktorý nám pomáha vytvárať trvalo udržateľné hodnoty. Každý deň ponúkame pre malých, veľkých, šikovných aj tých menej, nápady na zábavné aktivity z domáceho odpadu v krátkych inštruktážnych foto tutoriáloch. PZ: bavte sa s nami!

poď sa baviť s PANI ZLATOU!