RTVS ROZHLAS

RTVS ponúka viacero možností, ako si skrátiť čas strávený doma vhodným spôsobom:

  • Archív Extra, ktorý spustila RTVS na svojom webe, ponúka vzdelávanie, rozprávky na pokračovanie, rozhlasové hry, a mnohé iné
  • Rádio Litera poskytuje všetko dôležité o literatúre a jej tvorcoch, ako aj originálny dramaturgický výber rozhlasových hier, fíčrov a rozhlasových pásiem z archívu RTVS
  • Rádio Junior pre najmenších ponúka rozprávky, pesničky pre deti či rozhlasové pásma v dramaturgickom výbere Rozálie Vlákovej a Veroniky Dianiškovej, zaujmú každého malého poslucháča
  • Rádio Pyramída má výber toho najlepšieho z rozhlasovej tvorby
linky sa nachádzajú pri jednotlivých odrážkach