SDEŤMI.COM || DLHÝ ZOZNAM AKTIVÍT

Portál sdetmi.com pripravil rozsiahly zoznam online možností pre rodičov deťmi. Zoznam obsahuje množstvo linkov na vzdelávacie a edukačné, tvorivé a iné aktivity, divadielka, rozprávky či pohyb pre deti. Na stránke nájdete aj množstvo iných inšpiratívnych príspevkov.