SZUŠ LADON || ZUŠKA JE DOMA

Súkromná základná umelecká škola – ateliér Ladon pripravuje na svojom facebookovom profile každý deň „výtvarnú“ na doma! O 9:00 zverejní zadanie na daný deň aj s inštrukciami pre menšie deti, ale aj väčšie deti a dospelých. Možno je čas naučiť sa kresliť a maľovať?

bude zo mňa Picasso