NADÁCIA TATRABANKY

Nadácia Tatrabanky rozdelí 500 000 eur na boj s koronavírusom. „Počas 3 týždňov rozdelíme v Otvorených výzvach každý týždeň po 100 000 eur (dohromady 300 000 eur). Ďalších 200 000 eur sme vyčlenili na iný projekt s vysokou urgenciou.“
Výzva je určená pre zdravotnícke inštitúcie a inštitúcie sociálnej pomoci na území Slovenska. Poskytnuté prostriedky môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s prevenciou pred nákazou, diagnostikovaním či liečbou koronavírusu a izolácie pacientov liečených na COVID-19.

Výzva každý týždeň